Це правило старця Вiталiя (Сидоренка) врятувало вiд загибелi всiх його духовних дiтей пiд час Пiвденноосетинської вiйни 1991–1992 рр.

Псалом 26

Господь — Просвiчення моє i Спаситель мiй, кого убоюся? Господь — Захисник життя мого, кого устрашуся? Якщо нападуть на мене противники мої й вороги мої, щоб пожерти тiло моє, то вони спотикнуться i впадуть. Коли й вiйсько проти мене стане, не злякається серце моє; коли й цiла вiйна стане проти мене, i тодi я буду надiятися на Нього. Одного прошу я в Господа, одного бажаю, щоб жити менi в домi Господньому всi днi життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмi Його. Бо Вiн сховає мене в домi Своїм у день бiди, сховає в домi Своїм, на скелю пiднесе мене. Я пiднесу голову мою вище за ворогiв моїх, що оточують мене. Принесу в домi Його жертву хвали. Буду спiвати й прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мiй, що ним я взиваю до Тебе; зглянься на мене i помилуй мене. Вiд Тебе говорить серце моє: «Шукайте Господа!» Я шукаю лиця Твого, Господи. Не вiдвертай же вiд мене лиця Твого i не вiдкидай у гнiвi раба Твого. Ти — помiч моя, не вiдкинь мене i не покинь мене, Боже, Спасителю мiй. Бо коли батько й мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Навчи ж мене, Господи, шляхiв Твоїх i настанови на стежку правди задля ворогiв моїх. Не вiддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лжесвiдки i злобою палають на мене. Але я вiрю, що побачу милiсть Господню на землi живих. Надiйся ж на Господа i будь мужнiм. Нехай крiпиться серце твоє. Чекай допомоги вiд Господа.

Псалом 50 (покаянний)

Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї i з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене вiд беззаконня мого i вiд грiха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, i грiх мiй повсякчас передi мною. Проти Тебе єдиного я згрiшив i лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний Ти у словi Твоїм i справедливий у присудi Твоїм. Ось бо в беззаконнi зачатий я, i в грiхах породила мене мати моя. Бо Ти iстину полюбив єси, невiдоме й таємне мудрости Твоєї явив Ти менi. Окропи мене iсопом — i очищуся, омий мене — i стану бiлiший вiд снiгу. Дай менi почути радiсть i веселiсть — i зрадiють костi мої упокоренi. Вiдверни лице Твоє вiд грiхiв моїх i прости всi беззаконня мої. Серце чисте створи в менi, Боже, i духа праведного вiднови в нутрi моєму. Не вiдкинь мене вiд лиця Твого i Духа Твого Святого не вiдiйми вiд мене. Поверни менi радiсть спасiння Твого i духом могутнiм укрiпи мене. Навчатиму беззаконникiв шляхiв Твоїх, i нечестивi навернуться до Тебе. Визволи мене вiд вини кривавої, Боже, Боже спасiння мого, i язик мiй радiсно славитиме правду Твою. Господи, вiдкрий уста мої, i уста мої сповiстять хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, принiс би я: всепалення Ти не бажаєш. Жертва Боговi — це дух упокорений, серця скорботного i смиренного Ти не вiдкинеш. Ублажи, Господи, благоволiнням Твоїм Сион, i нехай збудуються стiни єрусалимськi. Тодi буде угодна Тобi жертва правди, приношення i всепалення: тодi покладуть на Жертовник Твiй тельцiв.

Псалом 90

Хто живе пiд охороною Всевишнього, той пiд покровом Бога Небесного оселиться. Каже вiн до Господа: «Ти пристановище i захист мiй, Бог мiй, i я надiюся на Тебе». Вiн спасе тебе вiд сiтi ловця i вiд пошести згубної. Плечима Своїми Вiн захистить тебе, i пiд тiнню крил Його ти надiйно спочиватимеш. Обороною тобi буде правда Його. Не побоїшся страху вночi, анi стрiли, що летить удень. Анi пошести, що дiє в темрявi, анi напасти духа зла опiвднi. Впаде коло тебе тисяча, i десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тiльки очима твоїми будеш дивитися i помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: «Господь — надiя моя», i Всевишнього ти обрав за оборонця собi. Отже, не прийде до тебе лихо, i пошесть не наблизиться до оселi твоєї. Бо Вiн ангелам Своїм звелить, щоб охороняли тебе на всiх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спiткнулася об камiнь. На гаспида й василиска ти наступатимеш i потопчеш лева й змiя. Бо скаже Господь: «За те, що вiн поклав надiю на Мене, Я визволю його i захищу його, бо вiн знає iм’я Моє. Буде кликати Мене, Я почую його; буду з ним у скорботi, визволю його i прославлю його. Довгим життям обдарую його i дам йому спасiння Моє».

Iсусова молитва (100 разiв)

Господи Iсусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, грiшного (грiшну). ☦

Святi Отцi називали Iсусову молитву скороченим Євангелiєм. Її слiд промовляти дуже уважно — i так молитися якнайчастiше, де б ми не були. Ця молитва найсвятiшим iменем Спасителя i Бога Iсуса Христа перемагає всяке зло — i зовнiшнє, i внутрiшнє.