Стратиг Братства – Боклан Микола Семенович.

Стратиг Братства здійснює керівництво Радою та Управою Чину.

Стратиг Братства має такі повноваження:

– представляє Загальним зборам для обрання кандидатури заступника Стратига та відповідального секретаря Чину;
– скликає засідання Ради та Управи Чину і голосує на них;
– підписує документи Ради та Управи Чину;
– представляє Чин в державних, громадських, духовно-релегійних органа та організаціях, у тому числі і за кордоном;
– звітує перед Загальними зборами про діяльність Ради та Управи Чину.